Các Đại Hiệp thân mến.

Bắt đầu vào ngày 23/05/2017, Code tháng 5 đang xảy ra lỗi nên VipCare của Chinh Đồ 2 sẽ tạm đóng để tiến hành kiểm tra. 

[Thông Báo] Lỗi Code Tháng 5 - 1

Các Đại Hiệp nhận Code trực tiếp thông qua trang web:

https://www.facebook.com/chinhdo2.vn/?fref=ts
http://taikhoan.sohagame.vn/ticket#/app/ticket/ 


Sau khi khắc phục lỗi thành công sẽ có thông báo tại Trang Chủ và các kênh cộng đồng để toàn thể các Đại Hiệp được nắm rõ.

Mong các Đại Hiệp thông cảm cho Thi Muội vì sự bất tiện này.

Thi Muội Kính Báo.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chinh Đồ 2 - Vực dậy bản lĩnh PK máu chiến