Chư vị Đại hiệp thân mến,

Nhằm tạo sự cọ sát, giao lưu giữa các nhân sĩ với nhau,, Tổng Quản sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ để tiến hành liên thông:

Thời gian bắt đầu: 11h00 Thứ 4, ngày 31/05.

Thời gian kết thúc dự kiến: 12h00 ngày 31/05.

Phạm vi:  Cụm Máy chủ S32 ( Hạng Vũ - Lưu Bang - Triệu Vân - Mã Siêu - Trương Phi ) với Cụm Máy chủ S38 (Tào Tháo ) .
 

[Thông Báo] Liên Thông Máy Chủ - 1

Đặc biệt, sau khi bảo trì kết thúc, Tổng quản sẽ có thông báo và gửi tặng một phần quà hỗ trợ cho chư vị Đại hiệp tại máy chủ liên thông gồm:

  • Nguồn Sinh Mệnh x300
  • Sử- Tinh Thạch x5
  • Đại lực hoàn *10
  • Khuôn 20 sao x1

Lưu ý: 

- Trong thời gian bảo trì, các Đại hiệp cụm máy chủ S32 ( Hạng Vũ - Lưu Bang - Triệu Vân  - Lí Mục - Mã Siêu - Trương Phi) với cụm máy chủ S38 (Tào Tháo) sẽ không thể đăng nhập

- Các máy chủ khác vẫn có thể đăng nhập bình thường.

Nếu thời gian bảo trì kéo dài hơn dự tính sẽ tặng thêm quà cho chư vị đại hiệp.

-Cụm máy chủ s38 (Tào Tháo ) sẽ có những sự kiện hỗ trợ riêng trước thời gian gộp.

 

Chinh Đồ 2 - Vực dậy bản lĩnh PK máu chiến