Chinh Đồ có rất nhiều loại Giftcode và các hình thức sở hữu khác nhau. Các loại giftcode sẽ giúp quý nhân sĩ thoải mái hơn trong quá trình hành tẩu thế giới võ hiệp Kim Dung. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản nhập giftcode để nhận quà. Làm đúng các bước phía dưới chắc chắn sẽ thành công.

[Hướng Dẫn] - Sử dụng giftcode trong Chinh Đồ Mobile khai sinh Quốc Chiến - 1

Sau khi nhận được code, các vị Đại hiệp vào "Cài Đặt" để tiến hành sử dụng code.

[Hướng Dẫn] - Sử dụng giftcode trong Chinh Đồ Mobile khai sinh Quốc Chiến - 2

 

Chọn "Đổi quà".

[Hướng Dẫn] - Sử dụng giftcode trong Chinh Đồ Mobile khai sinh Quốc Chiến - 3

 

Nhập code vào khung và nhận quà.

[Hướng Dẫn] - Sử dụng giftcode trong Chinh Đồ Mobile khai sinh Quốc Chiến - 4