Các Tiên Hữu thân mến

SohaGame xin hướng dẫn chư vị chi tiết cách nạp nạp Scoin và chuyển Bạc vào game thông qua website http://chinhdo2.vn/nap-tien.

* Hướng Dẫn chuyển KNB vào Game:

- Truy cập http://chinhdo2.vn/nap-tien, chọn “Máy chủ” đang chơi sau đó tiến hành chọn “Nhân Vật” muốn chuyển KNB, sau đó chọn gói KNB cần chuyển.

- Chọn “ Thanh Toán” là đã kết thúc quá trình chuyển KNB!

* Nếu chưa có Scoin, chỉ cần click vào nút "Nạp Scoin" và làm theo hướng dẫn để tiến hành nạp. 

Tags: