[Sự Kiện] - Siêu tặng bạc Chinh Đồ Mobile 15-22/03 - 1

Đối tượng: Tất cả người chơi Chinh Đồ Chinh Đồ MobileGame PK khai sinh Quốc Chiến.

Thời gian: 10h00 ngày 15/03 đến 9h59 ngày 22/03/2017.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi người chơi tiến hành nạp 1 lần đúng các mốc nhất định 50, 100, 500, 1000, 5000 sẽ nhận siêu hoàn trả 20% số bạc mỗi ngày - kéo dài 15 ngày liên tiếp, người chơi có thể tham gia nhận thưởng cả 5 mốc. Cụ thể như sau:

[Sự Kiện] - Siêu tặng bạc Chinh Đồ Mobile 15-22/03 - 2

Lưu Ý : .Người chơi sẽ được nhận hoàn trả trong vòng 15 ngày (15/3 đến 29/03)

[Sự Kiện] - Siêu tặng bạc Chinh Đồ Mobile 15-22/03 - 3

* Lưu ý: 

- Bạc thưởng sẽ được gửi qua thư.

- Người chơi vẫn nhận hoàn trả từ sự kiện Siêu tặng bạc lần trước và độc lập với Sự kiện tặng bạc lần này.

 

Tổng quản Chinh Đồ

Chinh Đồ 2 - Vực dậy bản lĩnh PK máu chiến