Đối tượng: Tất cả người chơi Chinh Đồ Chinh Đồ MobileGame PK khai sinh Quốc Chiến.

Thời gian: 10h00 ngày 04/01 đến 9h59 ngày 11/01/2017.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi người chơi tiến hành nạp 1 lần đúng các mốc nhất định 50, 100, 500, 1000, 5000 sẽ nhận siêu hoàn trả 20% số bạc mỗi ngày - kéo dài 15 ngày liên tiếp, người chơi có thể tham gia nhận thưởng cả 5 mốc. Cụ thể như sau:

Ví dụ: Người chơi nạp vào ngày 04/01 sẽ được nhận hoàn trả từ ngày 05/01 đến 19/01/2017.

* Lưu ý: 

- Bạc thưởng sẽ được gửi qua thư.

- Người chơi vẫn nhận hoàn trả từ sự kiện Siêu tặng bạc lần trước và độc lập với Sự kiện tặng bạc lần này.

 

Tổng quản Chinh Đồ

Chinh Đồ 2 - Vực dậy bản lĩnh PK máu chiến

Tags: