Đối tượng: Toàn bộ chư vị đang tham gia Chinh Đồ MobileGame PK khai sinh Quốc Chiến.

Thời gian: 10h00 ngày 11/01 đến 9h59 ngày 18/01/2017.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt top 10 Bảng Mỹ Nhân và Bảng Anh Hào trong Chinh ĐồGame Mobile Kim Dung sẽ nhận thưởng phong phú.

Hoa Lệ (Bảng Anh Hào)

Quy tắc

Top 10 tặng hoa nhiều nhất.

Thưởng

Hạng

Thưởng

1

Danh hiệu(Hoa Lệ)*1

Truyền -Vạn Năng Thạch*3

Đá Song Tính 7 (Công, HP)*1

Đá Song Tính 7 (Công, HP)*1

2

Đá Song Tính 6*1 (Bạo công)

Khuôn 13 sao*1

Truyền -Vạn Năng Thạch*2

Đá Song Tính 6 (Bạo công)*1

3

Đá Song Tính 6*1 (Bạo công)*1

Khuôn 12 sao*1

Truyền -Vạn Năng Thạch*2

Đá Song Tính 6 (Bạo công)*1

4-10

Đá Song Tính 5 (HP, thủ)*1

 

Ngoảnh Cười (Bảng Mỹ Nhân)

Quy tắc

Top 10 được tặng hoa nhiều nhất

Thưởng

Hạng

Thưởng

1

Danh hiệu (Ngoảnh Cười)*1

Đá Song Tính 7(HP, thủ)*1

Khuôn 14 sao*1

Đá Song Tính 7 (HP, thủ)*1

2

Đá Song Tính 6 (Bạo công)*1

Khuôn 13 sao*1

Đá Song Tính 6 (Bạo công) *1

3

Đá Song Tính 6*1 (Bạo công)*1

Khuôn 12 sao*1

Đá Song Tính 6 (Bạo công)*1

4-10

Đá Song Tính 5 (HP, thủ)*1

 

 

Tổng quản Chinh Đồ

Chinh Đồ 2 - Vực dậy bản lĩnh PK máu chiến

Tags: