Chinh Đồ Mobile - Hình ảnh Việt Hóa
Chinh Đồ Mobile - Tính năng Quốc Chiến Không Giới Hạn Người Chơi
Chinh Đồ Mobile - Tính năng Gia tộc chiến
Chinh Đồ Mobile - Tính năng Đấu trường PK
Chinh Đồ Mobile - Đấu trường PK 2
giới thiệu class Đao - Kiếm
giới thiệu class cung - nõ
giới thiệu class Đàn